Valtiopaivaasia HE 73/2011

HE 73/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1251/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1252/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1253/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta

3. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2011

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 28
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 28
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 28
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 30
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2011 vp
Valmistunut

18.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 5/2011 vp
Valmistunut

08.11.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2011