Valtiopaivaasia HE 73/2013

HE 73/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä

Päätökset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

15.11.2013

Säädöskokoelma
763/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki orpoteosten käyttämisestä

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

29.10.2014

Säädöskokoelma
764/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2. Laki orpoteosten käyttämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.2013

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Waldén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 16
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2013 vp
Valmistunut

16.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6, 8 ja 9 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2013 Päättynyt PTK 103/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2013 Poistettu PTK 106/2013 2
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin