Valtiopaivaasia HE 74/1991

HE 74/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki öljyjätemaksusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1364/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki öljyjätemaksusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991 1514
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991 1635
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/1991 vp
Valmistunut

04.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Päättynyt PTK 64/1991 1955

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991 1991 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991 2152

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.1991

​​​​