Valtiopaivaasia HE 74/1992

HE 74/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
679/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1948

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 67/1992 1979

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1992 vp
Valmistunut

03.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1992 Päättynyt PTK 69/1992 2102

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1992 Päättynyt PTK 71/1992 2138
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2142

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​