Valtiopaivaasia HE 74/1994

HE 74/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
719/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Yli-insinööri Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1065

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 6/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994 1261

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1268
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994 1406
Huomautus

Lain 12 §:n 1 momentti tulee voimaan 01.01.1995.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994

​​​​