HE 74/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1175/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1225

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.1995 Päättynyt PTK 54/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1244

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/1995 vp
Valmistunut

15.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 59/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1606

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1655

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995

Vastaus
EV 45/1995 vp