Valtiopaivaasia HE 74/1998

HE 74/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta

Päätökset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
550/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikesakosta tieliikenteessä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
551/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikesakkolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rikesakkomenettelystä)

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
552/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
553/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
554/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
555/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki oikeudenkäymiskaaren 32 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
556/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
557/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki verotustietojen luovuttamisesta sakotusta varten

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
558/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki rikesakosta tieliikenteessä annetun lain kumoamisesta

3) Laki rikesakkolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rikesakkomenettelystä)

4) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

5) Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

7) Laki oikeudenkäymiskaaren 32 luvun muuttamisesta

8) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki verotustietojen luovuttamisesta sakotusta varten

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.05.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/1998 vp
Valmistunut

26.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/1998 vp
Valmistunut

15.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 191/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.1999 Poistettu PTK 194/1998
03.02.1999 Keskeytynyt PTK 196/1998
05.02.1999 Päättynyt PTK 199/1998 9-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 4, 5

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot