HE 74/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
550/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikesakosta tieliikenteessä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
551/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikesakkolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rikesakkomenettelystä)

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
552/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
553/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
554/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
555/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki oikeudenkäymiskaaren 32 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
556/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
557/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki verotustietojen luovuttamisesta sakotusta varten

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
558/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki rikesakosta tieliikenteessä annetun lain kumoamisesta

3) Laki rikesakkolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki rikesakkomenettelystä)

4) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

5) Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

7) Laki oikeudenkäymiskaaren 32 luvun muuttamisesta

8) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki verotustietojen luovuttamisesta sakotusta varten

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/1998 vp
Valmistunut

26.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 191/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.01.1999 Poistettu PTK 194/1998
03.02.1999 Keskeytynyt PTK 196/1998
05.02.1999 Päättynyt PTK 199/1998 9-11
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 4, 5

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Vastaus
EV 274/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot