Valtiopaivaasia HE 74/2000

HE 74/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle postipalvelulaiksi

Päätökset

1. Postipalvelulaki

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
313/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Postipalvelulaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.06.2000

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 13/2000 vp
Valmistunut

13.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 87/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 65/2000 vp ja TPA 121/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/2000 vp
Valmistunut

12.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2001 Keskeytetty PTK 11/2001 1
21.02.2001 Päättynyt PTK 12/2001 1 1, 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001 4 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2001

Vastaus
EV 1/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​