Valtiopaivaasia HE 74/2001

HE 74/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
636/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
637/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
638/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
639/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta

3. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 16
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/2001 vp
Valmistunut

22.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2001

​​​​