Valtiopaivaasia HE 74/2010

HE 74/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Päätökset

1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
1109/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
1110/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
1111/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

2. Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.06.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 8
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 9/2010 vp
Valmistunut

01.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2010