Valtiopaivaasia HE 74/2011

HE 74/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1456/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1457/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1458/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1459/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1460/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1461/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1462/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1463/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1464/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

9. Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hassinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2011 Päättynyt PTK 51/2011 29
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2011 vp
Valmistunut

23.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2011 Päättynyt PTK 76/2011 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 29
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2011