HE 74/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/2013 vp
Valmistunut

06.09.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2013 Päättynyt PTK 80/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.09.2013

Vastaus
EV 96/2013 vp