Valtiopaivaasia HE 75/1993

HE 75/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perhetuen uudistamista koskeviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1234/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain eräiden säännösten kumoamisesta, StVM 46/1993)

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1235/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kansaneläkelain 62 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4) Laki vuodelta 1994 suoritettavasta vakuutetun sairausvakuutusmaksusta

Päätös

Hylätty

5) Laki asumistukilain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1236/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsilisälain muuttamisesta

2) Laki tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain eräiden säännösten kumoamisesta, StVM 46/1993)

3) Laki kansaneläkelain 62 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4) Laki vuodelta 1994 suoritettavasta vakuutetun sairausvakuutusmaksusta

5) Laki asumistukilain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1378

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 59/1993 1434

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1993 vp
Valmistunut

08.06.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 4/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1993 Päättynyt PTK 155/1993 4629

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1993 Pp 02.12. PTK 156/1993 4699 6
02.12.1993 Keskeytynyt PTK 158/1993 4728
03.12.1993 SuV:aan PTK 159/1993 4781 4-13
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993 4866
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 161 04.12.1993 4866

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 7/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 5054 14-16

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 3) VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​