HE 75/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
767/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Peltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1065

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/1994 vp
Valmistunut

03.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 53/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1555

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Keskeytynyt PTK 70/1994
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 13
Istuntopöytäkirjan sivu

2274

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994