Valtiopaivaasia HE 75/1995

HE 75/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1250/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki laintarkastuskunnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.09.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1225

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.1995 Päättynyt PTK 54/1995 1244

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1995 vp
Valmistunut

22.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995 1623

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1657
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1784

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1995