HE 75/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 94/62/EY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
605/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Vehkalahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/1997 vp
Valmistunut

27.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1997 Päättynyt PTK 76/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1997 Päättynyt PTK 77/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1997

Vastaus
EV 71/1997 vp