HE 75/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Haapasalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2002 Päättynyt PTK 72/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §