Valtiopaivaasia HE 75/2007

HE 75/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1071/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 23
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 21
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 20
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 19
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2007 vp
Valmistunut

11.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 62/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2007 Keskeytetty PTK 65/2007 1
17.10.2007 Päättynyt PTK 66/2007 1 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007 10
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 5 4-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot