Valtiopaivaasia HE 75/2009

HE 75/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009 - 2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009 - 2011

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
483/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
484/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009 - 2011

2. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.2009

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pietiläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2009 vp
Valmistunut

04.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2009 Päättynyt PTK 67/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2009

​​​​