Valtiopaivaasia HE 75/2010

HE 75/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä

Vahvistettu

12.11.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
953/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki patenttilain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
954/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
955/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä

2. Laki patenttilain 67 §:n muuttamisesta

3. Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.06.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Marttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/2010 vp
Valmistunut

28.09.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2010 Päättynyt PTK 93/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2010

​​​​