Valtiopaivaasia HE 76/1992

HE 76/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n kumoamisesta ja työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
629/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
630/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n kumoamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1948

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 67/1992 1979

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2143

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 74/1992 2211
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 2498

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992