HE 76/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1549/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1550/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1551/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1552/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1553/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki verotuslain 60 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1554/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

4) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

6) Laki verotuslain 60 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1225

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995
19.09.1995 Pp 21.09. PTK 59/1995
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1334

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/1995 vp
Valmistunut

24.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995 3-5
Istuntopöytäkirjan sivu

3115

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

3167

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995

Vastaus
EV 142/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1