Valtiopaivaasia HE 76/1996

HE 76/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

15.08.1996

Säädöskokoelma
592/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1657

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2406

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996 2434
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

​​​​