HE 76/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

15.08.1996

Säädöskokoelma
592/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1657

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2434

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 95/1996 vp