Valtiopaivaasia HE 76/1998

HE 76/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pelastustoimilaiksi

Huomautus

96/82/EY

Päätökset

Pelastustoimilaiksi

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
561/1999
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Pelastustoimilaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.05.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Pelastusylijohtaja Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/1998 vp
Valmistunut

14.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/1998 vp
Valmistunut

16.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 184/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1999 Päättynyt PTK 186/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §, jos PeV:n tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon (PeVL) VJ 67 § 2 mom. (HaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​