Valtiopaivaasia HE 76/2001

HE 76/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

05.07.2001

Säädöskokoelma
586/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

05.07.2001

Säädöskokoelma
587/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2001

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kivelä-Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 18
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2001 vp
Valmistunut

01.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2001 Päättynyt PTK 75/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​