Valtiopaivaasia HE 76/2002

HE 76/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

(Hedelmöityshoitolaki )

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa

2. Laki isyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Astola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 29/2002 vp
Valmistunut

05.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 79/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 59/2002 vp
Valmistunut

18.12.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 14/2002 vp
Valmistunut

15.01.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2003 Keskeytetty PTK 197/2002 1
07.02.2003 Pantu pöydälle PTK 198/2002 1 1, 2

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 24 §:n 3 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​