Valtiopaivaasia HE 76/2005

HE 76/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
983/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
984/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
985/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
986/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005 13
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2005 vp
Valmistunut

14.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2005 Poistettu PTK 109/2005 7
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2005 Päättynyt PTK 113/2005 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2005

​​​​