HE 76/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
663/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2008 vp
Valmistunut

26.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2008 Päättynyt PTK 84/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2008 Päättynyt PTK 87/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin