Valtiopaivaasia HE 76/2012

HE 76/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Päätökset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
875/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
876/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
877/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 57 ja 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
878/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
879/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
880/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
881/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
882/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
883/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
884/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
885/2012
Päätös

Hyväksytty

12. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
886/2012
Päätös

Hyväksytty

13. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
887/2012
Päätös

Hyväksytty

14. Laki verotililain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
888/2012
Päätös

Hyväksytty

15. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
889/2012
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ajoneuvoverolain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
890/2012
Päätös

Hyväksytty

17. Laki polttoainemaksusta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
891/2012
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
892/2012
Päätös

Hyväksytty

19. Laki tonnistoverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
893/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki ennakkoperintälain 8 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
894/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

3. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 57 ja 122 §:n muuttamisesta

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki veronkantolain muuttamisesta

9. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

10. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

11. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

12. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

13. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

14. Laki verotililain muuttamisesta

15. Laki autoverolain muuttamisesta

16. Laki ajoneuvoverolain 50 §:n muuttamisesta

17. Laki polttoainemaksusta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

18. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista

19. Laki tonnistoverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

20. Laki ennakkoperintälain 8 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.08.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Annala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2012 Päättynyt PTK 74/2012 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2.-6., 10.-18. ja 20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 7.-9. ja 19. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2012 vp
Valmistunut

15.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2012 Päättynyt PTK 118/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2012 Päättynyt PTK 121/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2012