Valtiopaivaasia HE 77/1992

HE 77/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
595/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Ojala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1956

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 67/1992 1980

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992 2257

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992 2357
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2554 28

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 a § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992