HE 77/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
595/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Ojala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1956

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 67/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1980

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2357

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 28
Istuntopöytäkirjan sivu

2554

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 a § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992