HE 77/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jätelaiksi ja laiksi ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Jätelaki

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1072/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1073/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Jätelaki

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Vehkalahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1371

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4-7
Istuntopöytäkirjan sivu

4067

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 1
Istuntopöytäkirjan sivu

4077

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 4