HE 77/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistörahastolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kiinteistörahastolaiksi

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1173/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kiinteistörahastolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/1997 vp
Valmistunut

26.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 153/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1997 Päättynyt PTK 154/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

Vastaus
EV 201/1997 vp