Valtiopaivaasia HE 77/1998

HE 77/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
489/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.05.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1998 Päättynyt PTK 72/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

​​​​