Valtiopaivaasia HE 77/2000

HE 77/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perintökaaren 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.10.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
843/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2002 vp
Valmistunut

18.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2002 Päättynyt PTK 91/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2002 Päättynyt PTK 95/2002 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.09.2002