Valtiopaivaasia HE 77/2005

HE 77/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
1163/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
1164/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Halila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005 14
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 15/2005 vp
Valmistunut

17.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen 19 g § ja 2. lakiehdotus muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/2005 vp
Valmistunut

11.10.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2005 vp
Valmistunut

08.11.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2005 Päättynyt PTK 123/2005 15
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005 30
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2005

​​​​