Valtiopaivaasia HE 77/2007

HE 77/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1127/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 25
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 23
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 22
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 21
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2007 vp
Valmistunut

08.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 26/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2007 Päättynyt PTK 83/2007 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​