Valtiopaivaasia HE 77/2008

HE 77/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
689/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2008

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008 16
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2008 vp
Valmistunut

19.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.09.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2008 Keskeytetty PTK 82/2008 1
30.09.2008 Päättynyt PTK 83/2008 1
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2008 Päättynyt PTK 86/2008 1
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2008

​​​​