HE 78/1986 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 71. Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttyjen sopimusten ja suositusten johdosta.

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus (nro 160), joka koskee työtilastoja, 1985

Asetuksen voimaantulo

27.04.1988

Säädöskokoelma
107/2001
Sopimussarja
11/2001
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

27.04.1988

Säädöskokoelma
345/1988
Sopimussarja
19/1988
Päätös

Hyväksytty

2. Yleissopimus (nro 161), joka koskee työterveyshuoltoa, 1985

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus (nro 160), joka koskee työtilastoja, 1985

2. Yleissopimus (nro 161), joka koskee työterveyshuoltoa, 1985

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.1986

Istuntopöytäkirjan sivu

1755

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1845

Valiokuntakäsittely

UaV + SoV

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 17/1986 vp

Ainoa käsittely

Pvm

04.11.1986

Istuntopöytäkirjan sivu

3135