Valtiopaivaasia HE 78/2001

HE 78/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2001 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2001 )

1. Vuoden 2001 lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2001

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2001 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.05.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/2001 vp
Valmistunut

15.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2001 lisätalousarvioksi hyväksytään mietinnössä esitetyin tavoin, että hyväksytään yksi lausuma, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-70/2001 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.6.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Keskeytetty PTK 83/2001 3
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 1 1-17
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

25.06.2001

Kirjelmä
EK 18/2001 vp