Valtiopaivaasia HE 78/2006

HE 78/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1126/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1127/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1128/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin kumoamisesta

3. Laki vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lehtipuro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/2006 vp
Valmistunut

08.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 3. lakiehdotus hylätään, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 32/2006 vp
Valmistunut

25.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006 8
Päätös

1.-2. lakiehdotus sekä valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 4. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin mietinnön mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 2. ja 4. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 76/2006 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​