HE 78/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Romuajoneuvolaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
828/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
829/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
830/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
831/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen siirtämisestä

2. Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta

3. Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2008 Päättynyt PTK 98/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2008

Vastaus
EV 105/2008 vp