Valtiopaivaasia HE 78/2008

HE 78/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Romuajoneuvolaki )

Päätökset

1. Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
828/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
829/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
830/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
831/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvojen siirtämisestä

2. Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta

3. Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta

4. Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2008

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008 17
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2008 vp
Valmistunut

16.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008 3
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2008 Päättynyt PTK 98/2008 4
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2008

​​​​