Valtiopaivaasia HE 79/1993

HE 79/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä sekä eräiksi muiksi alioikeusuudistuksen voimaanpanoon liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.10.1993

Säädöskokoelma
591/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eräiden raastuvanoikeutta ja maistraattia koskevien lakien kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
592/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maksamismääräyslain ja -asetuksen kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
593/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
594/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
595/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
596/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
597/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
598/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
599/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
600/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
601/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki merilain 251 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
602/1993
Päätös

Hyväksytty

13) Laki vekselilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
603/1993
Päätös

Hyväksytty

14) Laki shekkilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
604/1993
Päätös

Hyväksytty

15) Laki painovapauslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
605/1993
Päätös

Hyväksytty

16) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
606/1993
Päätös

Hyväksytty

17) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
607/1993
Päätös

Hyväksytty

18) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
608/1993
Päätös

Hyväksytty

19) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
609/1993
Päätös

Hyväksytty

20) Laki rikoslain 39 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
610/1993
Päätös

Hyväksytty

21) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
611/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä

2) Laki eräiden raastuvanoikeutta ja maistraattia koskevien lakien kumoamisesta

3) Laki maksamismääräyslain ja -asetuksen kumoamisesta

4) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

6) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

7) Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

9) Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10) Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta

11) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

12) Laki merilain 251 §:n muuttamisesta

13) Laki vekselilain muuttamisesta

14) Laki shekkilain muuttamisesta

15) Laki painovapauslain 49 §:n muuttamisesta

16) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

17) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

18) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

19) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

20) Laki rikoslain 39 luvun 2 §:n muuttamisesta

21) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 1542

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1993 vp
Valmistunut

16.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993 1953

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1993 Päättynyt PTK 83/1993 1971
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993 2074
Huomautus

* 1. lain 9 §:n 3 mom. tulee voimaan 01.07.1993

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1993