Valtiopaivaasia HE 79/1994

HE 79/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
574/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Tanni

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1068

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994 1171

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1994 vp
Valmistunut

26.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1269

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1337
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994 1433

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot