Valtiopaivaasia HE 79/1997

HE 79/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
723/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
724/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

2) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lemola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/1997 vp
Valmistunut

30.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

​​​​