Valtiopaivaasia HE 79/2004

HE 79/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aravalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
734/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
735/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
736/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravalain muuttamisesta

2. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

3. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.05.2004 Päättynyt PTK 53/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2004 vp
Valmistunut

01.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentti ja 16 § 4 momentin 3. kohta sekä 3. lakiehdotuksen 17 §:n 1 momentti muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2004 Päättynyt PTK 69/2004 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2004

​​​​