HE 79/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
877/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2005 vp
Valmistunut

30.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2005 Päättynyt PTK 100/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.2005

Vastaus
EV 112/2005 vp