Valtiopaivaasia HE 79/2007

HE 79/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1103/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 27
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 25
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 24
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 23
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2007 Päättynyt PTK 81/2007 9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2007 Päättynyt PTK 83/2007 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2007

​​​​