HE 8/1977 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kuluttajansuojalainsäädännöksi.

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kuluttajansuojalaki.

2) Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa.

3) Laki kuluttaja-asiamiehestä.

4) Laki markkinatuomioistuimesta.

5) Laki kuluttajavalituslautakunnasta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.1977

Istuntopöytäkirjan sivu

324

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

413

Valiokuntakäsittely

II LaV + TaV

Mietintö

Toisen lakivaliokunnan mietintö
II LaVM 14/1977 vp

Ensimmäinen käsittely

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 209/1977 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3376

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm

22.12.1977

Istuntopöytäkirjan sivu

3716