HE 8/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta

Vahvistettu

22.07.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
1069/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
1070/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 ja 15 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 6/1991)

Vahvistettu

22.07.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
1071/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.1991

Voimaantulo

01.08.1991

Säädöskokoelma
1072/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta

2) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

3) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 ja 15 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta, TaVM 6/1991)

4) Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

320

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1991 Päättynyt PTK 19/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

342

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/1991 vp
Valmistunut

30.05.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 27/1991 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 33/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 34/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

888

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1991 Päättynyt PTK 44/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1158

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1991