Valtiopaivaasia HE 8/1992

HE 8/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

11.07.1992

Säädöskokoelma
648/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.02.1992

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Reimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

390

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992 461
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 4/1992 vp
Valmistunut

08.05.1992

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.1992 Keskeytynyt PTK 59/1992 1756
22.05.1992 Päättynyt PTK 62/1992 1856 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 69 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., UaVM, 1

​​​​